Konstruktiven Echange mat de Vertrieder vu Landwirtschaft, Wäibau a Gäertnerei beim "Agrarsommet"

Op Ufro vum Agrarsecteur haten de Staats- a Premierminister Xavier Bettel, de Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung, an d'Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung, Vertrieder aus der Landwirtschaft, dem Wäibau an der Gäertnerei de 26. Januar 2023 op den "Agrarsommet" um Schlass Senneng invitéiert. 

 1. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminister; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung

  (v. l. n. r.) Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminister; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung

 2. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Marco Koeune, Vizepresident, Baueren-Allianz ; Alexandre Mora, Kabinettsdirekter vun der Regioun Grand-Est ; n.c. ; Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminster

  (v. l. n. r.) Marco Koeune, Vizepresident, Baueren-Allianz ; Alexandre Mora, Kabinettsdirekter vun der Regioun Grand-Est ; n.c. ; Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminster

 3. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Marco Koeune, Vizepresident, Baueren-Allianz ; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung

  (v. l. n. r.) Marco Koeune, Vizepresident, Baueren-Allianz ; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung

 4. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Paul Funck, Member vum Verwaltungsrot vun der Landwirtschaftskummer ; Louis Boonen, Member vum Verwaltungsrot vun der Landwirtschaftskummer; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer ; Marc Fisch, Member vum Verwaltungsrot vun der Landwirtschaftskummer

  (v. l. n. r.) Paul Funck, Member vum Verwaltungsrot vun der Landwirtschaftskummer ; Louis Boonen, Member vum Verwaltungsrot vun der Landwirtschaftskummer; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer ; Marc Fisch, Member vum Verwaltungsrot vun der Landwirtschaftskummer

 5. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Marc Fisch, Member vum Verwaltungsrot vun der Landwirtschaftskummer; Daniela Noesen-Steiger, Direktesch vun der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l. ; Christian Wester, Präsident vun der Centrale paysanne luxembourgeoise (CLP) ; Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; n.c.; Luc Emering, President vun der Lëtzebuerger Landjungend a Jongbaueren ; Marc Weyland, Direkter vun der Verwaltung fir technesch Servicer vun der Landwirtschaft (ASTA)

  (v. l. n. r.) Marc Fisch, Member vum Verwaltungsrot vun der Landwirtschaftskummer; Daniela Noesen-Steiger, Direktesch vun der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l. ; Christian Wester, Präsident vun der Centrale paysanne luxembourgeoise (CLP) ; Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; n.c.; Luc Emering, President vun der Lëtzebuerger Landjungend a Jongbaueren ; Marc Weyland, Direkter vun der Verwaltung fir technesch Servicer vun der Landwirtschaft (ASTA)

 6. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; Daniela Noesen-Steiger, Direktesch vun der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l.

  (v. l. n. r.) Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; Daniela Noesen-Steiger, Direktesch vun der Vereenegung fir Biolandwirtschaft Lëtzebuerg a.s.b.l.

 7. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Marc Kohll, President, Jongwënzer, Domaines Vinsmoselle ; Josy Gloden, President vun Domaines Vinsmoselle

  (v. l. n. r.) Marc Kohll, President, Jongwënzer, Domaines Vinsmoselle ; Josy Gloden, President vun Domaines Vinsmoselle

 8. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Marc Wagner, President, Éleveurs luxembourgeois de bovins limousins "Limousin Lëtzebuerg" ; Christian Wester, President vun der Centrale paysanne luxembourgeoise (CLP) ; Laurent Schüssler, Direkter vun der Centrale paysanne luxembourgeoise (CLP) ; Eric Pesch, President, Association pour la promotion de la marque nationale de la viande de porc "COCHY"

  (v. l. n. r.) Marc Wagner, President, Éleveurs luxembourgeois de bovins limousins "Limousin Lëtzebuerg" ; Christian Wester, President vun der Centrale paysanne luxembourgeoise (CLP) ; Laurent Schüssler, Direkter vun der Centrale paysanne luxembourgeoise (CLP) ; Eric Pesch, President, Association pour la promotion de la marque nationale de la viande de porc "COCHY"

 9. ©SIP / Luc Deflorenne

  Agrarsommet - Gespréichsronn

  Agrarsommet - Gespréichsronn

 10. ©SIP / Luc Deflorenne

  Agrarsommet - Gespréichsronn

  Agrarsommet - Gespréichsronn

 11. ©SIP / Luc Deflorenne

  Agrarsommet - Gespréichsronn

  Agrarsommet - Gespréichsronn

 12. ©SIP / Luc Deflorenne

  Agrarsommet - Gespréichsronn

  Agrarsommet - Gespréichsronn

 13. ©SIP / Luc Deflorenne

  (de g. à dr.) André Loos, premier conseiller de gouvernement - coordination générale du ministère del'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ; Claude Haagen, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ; Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d’État ; Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

  (de g. à dr.) André Loos, premier conseiller de gouvernement - coordination générale du ministère del'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ; Claude Haagen, ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ; Xavier Bettel, Premier ministre, ministre d’État ; Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable

 14. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminister ; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

  (v. l. n. r.) Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminister ; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

 15. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminister ; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

  (v. l. n. r.) Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminister ; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

 16. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminister ; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

  (v. l. n. r.) Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung; Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminister ; Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

 17. ©SIP / Luc Deflorenne

  Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminster

  Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminster

 18. ©SIP / Luc Deflorenne

  Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminster

  Xavier Bettel, Premierminister, Staatsminster

 19. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskammer ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

  (v. l. n. r.) Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskammer ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

 20. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

  (v. l. n. r.) Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz ; Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

 21. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Camille Schroeder, President vun Baueren-Allianz ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren ;Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer

  (v. l. n. r.) Camille Schroeder, President vun Baueren-Allianz ; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren ;Guy Feyder, President vun der Landwirtschaftskummer

 22. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz

  (v. l. n. r.) Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz

 23. ©SIP / Luc Deflorenne

  (v. l. n. r.) Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz; Guy Feyder, Präsident vun der Landwirtschaftskummer; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

  (v. l. n. r.) Claude Haagen, Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung ; Camille Schroeder, President vun der Baueren-Allianz; Guy Feyder, Präsident vun der Landwirtschaftskummer; Luc Emering, President, Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren

 24. ©SIP / Luc Deflorenne

  ; Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung

  ; Joëlle Welfring, Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung

Op der Dagesuerdnung stoungen déi aktuell wirtschaftlech Situatioun vun der Landwirtschaft, d'Zukunft vun de Jongbaueren, de Stand vun der Gesetzgebung am Zesummenhang mam Agrargesetz, d'Schwankungen op den Agrarmäert, grad esou wéi Sujeten am Beräich vum Ëmweltschutz. Verschidden Acteuren hu betount wéi wichteg eng national Strategie fir déi ekologesch Transitioun am Agrarsecteur wier.

An engem ganz konstruktiven Austausch hunn d'Ministeren d'Ënnerstëtzung vun der Regierung fir d'Landwirtschaft, de Wäibau an d'Gäertnerei confirméiert. Dat zukünftegt Gesetz fir d'Ënnerstëtzung vun der nohalteger Entwécklung vum ländleche Raum, allgemeng als "Agrargesetz" bekannt, soll de Fortbestand vun engem Agrarsecteur sécheren, dee gréisstendeels vu Familljebetriber gedroe gëtt a gläichzäiteg Ureegunge schafen, déi d'Ëmweltufuerderungen an d'Fragilitéit vun eisem Ökosystem berécksiichtegen.

Um Enn vun der Reunioun gouf zréckbehalen, datt de Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung a permanentem Kontakt mam Agrarsecteur bleiwe wäert, fir dësen bei der Ëmsetzung vun den neie Bestëmmungen, déi sech aus dem zukünftegen Agrargesetz erginn, ze begleeden. De Claude Haagen huet ënnerstrach, datt seng Administratiounen déi fragil an onbestänneg Situatioun op den Agrarmäert genau suivéiere wäerte fir am Fall vun enger stënterlecher Verschlechterung vun der landwirtschaftlecher Aktivitéit schnell reagéieren ze kënnen. De Landwirtschaftsminister ass dovunner iwwerzeegt, datt dat zukünftegt Agrargesetz et fir 2023-2027 erméigleche wäert, de Produzenten e gerecht Akommes ze sécheren, hir Kompetitivitéit ze stäerken, hinne Planungssécherheet garantéiert, d'Secteuren déi a Schwieregkeete si besser z'ënnerstëtzen an d'Diversitéit vun der einheimescher landwirtschaftlecher Produktioun virunzedreiwen.

D'Ministesch Joëlle Welfring huet hirersäits de Vertrieder aus der Landwirtschaft verséchert, datt hire Ministère de Secteur a senge Beméiungen ënnerstëtze wäert, fir nei Methoden an der Zuucht an am Ubau anzesetzen, déi un déi besonnesch Ëmweltsituatioun an onsem Land, absënns dem Schutz vun de Gewässer an der Biodiversitéit, ugepasst sinn. An engem oppenen Dialog, wou all Propositioune Gehéier fannen, sollen nei Normen a Bestëmmungen entwéckelt ginn.

Op Propositioun vum Premierminister a vun de Jongbauere gouf sech drop gëeenegt e Reflexiounsgrupp ("Zukunftsdësch  Landwirtschaft") ze schafen, dee sech mat Froen ëm de landwirtschaftleche Familljebetrib vun der Zukunft befaasse soll, a mat de Konditiounen, déi hei op ekologeschem, wirtschaftlechem a sozialem Niveau ze berécksiichtege sinn. D'Resultater dierften d'Diskussiounen zu Lëtzebuerg, mee och um Niveau vun der europäescher Unioun beliewen an ureegen.

Communiqué vum Staatsministère, dem Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung an dem Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung

Aktualiséiert