Verwaltung fir technesch Servicer vun der Landwirtschaft (ASTA)

D'Verwaltung

D'Verwaltung fir technesch Servicer vun der Landwirtschaft (Administration des services techniques de l'agriculture, ASTA) ass 1967 gegrënnt ginn.

D'ASTA ënnersteet dem Regierungsmember, dee fir d’Landwirtschaftsdepartement zoustänneg ass. 

Hir Attributioune sinn am Gesetz vum 30. November 1976 iwwert hir Reorganisatioun festgeluecht.

Attributiounen

D'ASTA huet, an de Limitte vun de bestoende Gesetzer a Reglementer an ënner Berücksichtegung vun de legalen a reglementäre Bestëmmungen, déi d'Attributioune vun anere staatlechen Organer festleeën, ënnert anerem folgend Attributiounen:

 • déi technesch Fortschrëtter am Beräich vun der Landwirtschaft ze verbreeden, d'Déierenzuucht an de Planzebau ze orientéieren an ze entwéckelen, d'Produktivitéit ze fërderen an d'Kooperatioun am Agrarsecteur unzereegen;
 • sech ëm d'Problemer am Zesummenhang mam Agrarland, de landwirtschaftleche Gebaier, der Mechaniséierung vun de Bauerebetriber, der Buedemuerdnung an der ländlecher Raumuerdnung, de Feldweeër, der Meteorologie an der Ëmwelt am Agrarberäich ze bekëmmeren;
 • d'Qualitéit vun den Agrarprodukter ze fërderen an d'Zesummesetzung an d'Qualitéit vun de Produkter an de landwirtschaftleche Produktiounsmëttel ze analyséieren;
 • d'Ëmsetzung vun de gesetzlechen a reglementäre Bestëmmungen am Beräich vun den Agrarprodukter, de landwirtschaftleche Produktiounsmëttel, dem Planzeschutz an dem Schutz vun de planzleche Produkter sécherzestellen; d'Ëmsetzung vun der Legislatioun am Beräich vun de Baueren- a Gewerkschaftsverbänn ze iwwerwaachen;
 • un der Ausaarbechtung an der Ëmsetzung vun den europäesche Reglementatioune bäizedroen.

Organigramm

D'Verwaltung setzt sech aus enger Direktioun an dräi Divisiounen zesummen.

Ausserdeem leet e groussherzoglecht Reglement d'Attributioune vun de verschiddene Servicer fest, déi am Gesetz vum 30. November 1976 iwwert d'Reorganisatioun vun der ASTA definéiert sinn.

Direktioun

Sämtlech Divisiounen a Servicer vun der Verwaltung gi vun der Direktioun geleet. D'Direktioun dirigéiert, koordinéiert an iwwerwaacht d'Aktivitéiten, knëppt Relatioune mat den Autoritéiten an der Ëffentlechkeet an organiséiert d'Weiderbildung vum Personal.
(Gesetz vum 28. Mee 2004)

Annuaire 

Divisioun fir Agrartechnik

D'Divisioun fir Agrartechnik regruppéiert d'Servicer, déi sech haaptsächlech ëm d'Verbesserung vun de Produktiounsfacteuren an de betribsbezunne Facteuren (Buedem, landwirtschaftlech Gebaier asw.) an ëm d'Stroossebauaarbechten an de ländleche Géigenden am Optrag vum Staat, de Gemengen an de Gewerkschaftsverbänn bekëmmeren. Dozou gehéieren:

– um zentralen Niveau:

 • de Service fir d'Koordinatioun
 • de Service fir Meteorologie
 • de Service fir strukturell Verbesserungen;

– um regionalen Niveau:

 • véier regional Servicer.

E groussherzoglecht Reglement leet den Ëmfang an de Sëtz vun de Bezierker fest a kann hir Unzuel änneren.

Annuaire

Divisioun fir Agronomie

D'Divisioun fir Agronomie regruppéiert d'Servicer, déi am Beräich vun der Verbesserung vun der landwirtschaftlecher Produktivitéit an der Qualitéit vun de Produiten intervenéieren. Dozou gehéieren:

 • de Service Déierenzuucht,
 • de Service Planzebau,
 • de Service Biologesch Landwirtschaft,
 • de Service Gaardebau,
 • de Service Planzeschutz,
 • de Service Saatgut- Unerkennungsdéngscht,
 • de Service Agri- environnement.

Annuaire

Divisioun fir Versichs- a Kontroll-Laboratoiren

D'Divisioun fir Versichs- a Kontroll-Laboratoirë regruppéiert d'Servicer, déi zoustänneg sinn, fir d'Produiten an déi landwirtschaftlech Produktiounsmëttel vun engem quantitativen a qualitative Standpunkt hier ze iwwerpréiwen. Dozou gehéieren:

 • de Service fir Chimie,
 • de Service fir d'Ermëttlung vu Réckstänn,
 • de Service fir Biochimie a Mikrobiologie,
 • de Service fir Buedemwëssenschaften.

Annuaire 

Aktualiséiert